سبد خرید 0

آناهید : آموزش تضمینی ، جلب رضایت مشتری

5
دوره آموزشی

5
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

جدیدترین دوره ها

با شرکت در دوره های آکادمی آناهید حرفه ای شوید

آموزش حرفه ای آشپزی فقط در آکادمی آناهید

مشاهده همه دوره ها

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان آکادمی آناهید درباره دوره ها